Archive for augusti, 2017

Sverige måste i första hand ta hand om sina egna medborgare

Påhejade av aktivister från diverse vänsterrörelser anser sig de afghanska männen på Medborgarplatsen ha rätt att ställa krav på ett folk och ett land som tagit emot dem, skriver Ann Heberlein, lektor i etik och kandidat för M i riksdagsvalet.

http://www.expressen.se/debatt/gymnasiestudier-kan-inte-vara-skal-for-asyl/

De planerar att ockupera platsen tills de får klara besked av Migrationsverket. Men det har de redan fått. De har fått avslag på sin asylansökan, vilket innebär enligt svensk lag att de ska lämna landet. Gör de det inte självmant ska de tvångsutvisas.

Men uppenbarligen gäller inte svensk lag i praktiken. Häromdagen stoppades en planerad tvångsutvisning av den nittonårige afghanen Qasim Amini. Migrationsverket uppger till DN att utvisningen avvärjdes eftersom Amini planerar att påbörja gymnasiestudier. Att studera på gymnasiet är inte ett rimligt skäl för varken tillfälligt uppehållstillstånd, permanent uppehållstillstånd eller asyl. Faktiskt inte.

Visst kan jag förstå att folk hellre vill leva i Sverige än i Afghanistan. Sverige är, i jämförelse med majoriteten av världens länder, ett utmärkt land att leva i. Det innebär naturligtvis inte att alla människor från alla länder som ger sina medborgare sämre förutsättningar än Sverige har rätt att leva här. Skulle det vara så skulle inte Sverige vara så utmärkt länge till eftersom infrastrukturen fullständigt skulle braka samman då.

Sverige ska självklart ta emot och skydda människor som flyr från våld och förtryck, som enligt FN:s flyktingkonvention är flyktingar.

Men Sverige varken kan eller bör ta emot ekonomiska migranter. Det är inte moraliskt försvarbart. Först och främst tar man hand om sina egna medborgare – sedan tar man hand om resten av världen. Sverige befinner sig i ett läge där den enorma invandringen frestar på alla våra system. Vården dignar, polisen krisar, skolan saknar lokaler och lärare, socionomer larmar. Det saknas bostäder, utbildningsplatser, handläggare, jobb och säkert ännu mer.

Plus att samhällsklyftorna och terrorhotet ökar. Och vi har redan idag parallellsamhällen i stället för ett mångkulturellt land.

Som medborgare har vi ett antal skyldigheter – att respektera svensk lag, att bidra efter bästa förmåga, att solidariskt försvara vårt land vid behov. Vi har också rättigheter, till säkerhet och trygghet, till stöd, vård och omsorg vid behov, det vill säga tillträde till det sociala välfärdssystemet.

Den som inte är medborgare bör inte ha samma rättigheter. Han eller hon har rättigheter i egenskap av att vara människa – men de mänskliga rättigheterna är mindre omfattande än de medborgerliga. Och faktiskt, skulle vi komma till Afghanistan utan att vara afghanska medborgare så måste väl ändå deras medborgerliga rättigheter som jobb och bostäder vara större för dem än för oss som kommer dit.

När medborgares och icke-medborgares intressen står i konflikt med varandra bör medborgarnas intressen ges företräde.

Ja, det är en obekväm hållning – men vuxna människor måste klara av att göra människor både arga och besvikna. Utan att bli anklagade för att vara rasister.

Vi behöver vuxna beslut och en vuxen politik som prioriterar svenska medborgare. Det är inte illvilja att välja svenska medborgares behov framför icke-medborgares. Det är att ta ansvar.

Precis som Ann Heberlein är jag varken extremhöger eller extremvänster. Jag vill bara ha mina medborgerliga rättigheter i det land jag bor och är medborgare i.

Leave a comment »

Vad är det för fel med att begränsa rörelsefrihet för de som inte har uppehållstillstånd här?

En längre tid har vi identifierat europeiska medborgare som återvänder från Syrien som presumtiva terrorister.

På senare tid har asylsökande som fått avslag flutit upp som en ny riskgrupp.

Ett skäl är att många länder inte prioriterar att utvisa flyktingar som fått avslag och gått under jorden.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GdxwV/skuggsamhallet-okar-terrorhotet

Åter ett bevis på den slapphet som råder och som i längden riskerar människoliv. Under lång tid har flyktingar som fått avslag på sina asylansökningar i alla instanser kunnat gå under jorden och leva som papperslösa. I länder som Sverige, Tyskland, Frankrike och Italien lever tusentals i ett skuggsamhälle. Hur fan är det över huvud taget möjligt? Om jag inte har rätt att vistas i ett land – ska jag inte vara där! Söker jag asyl eller annan form av uppehållstillstånd så kanske jag inte ska låsas in – men jag ska inte ha fri rörlighet i landet innan beslut fattats. Redan då IKEA-morden skedde för två år sedan var jag förvånad över att folk bara kunde gå ut från asylboendet sådär. Inte för att jag tror att alla begår terrorbrott eller mord – eller ens andra brott – utan för att jag tror att de går under jorden.

Polisen i de flesta europeiska länder lägger inga större resurser på att spåra upp dem och se till att de verkligen lämnar landet. I en del fall går det inte att utvisa människor därför att deras hemländer vägrar ta emot dem eller därför att situationen där är alltför farlig.

Jaha. Och om deras hemländer inte vill ta emot dem – varför skulle andra länder vilja? Många gånger, som i just Marocko, där många av senaste tidens terrorister kommer ifrån, så vill de inte ha tillbaka dem just för att de ÄR kriminella! Men nog kan jag tycka att de i Marocko ska ta hand om och straffa sina egna brottslingar, precis som att vi i Sverige ska ta itu med våra kriminella.

Självklart kan man känna sympati med dessa människor som befinner sig i en mycket svår situation. Men det finns en annan sida också. Människor som lever som papperslösa eller som vet att de har små utsikter att få sin asylansökan godkänd är extra sårbara – och därmed också extra mottagliga – för att radikaliseras av militant islamism.

Vi har sett enstaka exempel på hur terrorister medvetet utnyttjat flyktingströmmen för att kunna ta sig till Europa och utföra dåd här. Men frågan är om inte risken är större att asylsökande radikaliseras på plats när de märker att de hamnar på samhällets botten och drömmen om ett nytt liv inte går att uppfylla.

Ja, men på så sätt kan man förklara nazism också. Svenskar som blir högerextremister befinner sig också på samhällets botten. Att ta hit folk som man inte kan ge ett bra liv här talar ju i så fall emot att man över huvud taget ska släppa in dem. Vi kanske ska se till att de som bor här har jobb och bostäder innan man lovar ut ännu mer till folk – och det alldeles för ofta utan att ställa några krav. Många (men, märk väl, inte alla) VILL inte ens jobba här eller lära sig vårt språk och vår kultur eftersom det för dem (precis som för en del svenskar i vissa fall) lönar sig mer att gå på bidrag.

De extremt långa väntetiderna för asylsökande i de flesta västeuropeiska länder skapar en stor ovisshet och press. Det kan leda till psykisk sjukdom. I terrordåden i Stockholm, Berlin och Åbo finns i samtliga fall frågetecken kring gärningsmännens psykiska hälsa. Vilket också är ett bevis på att den nuvarande invandringspolitiken inte funkar. Folk måste få besked inom snar framtid. Som jag skrev för att bra tag sedan – apatiska flyktingbarn simulerar inte – och ändå är det bara i Sverige detta förekommer. En följd av invandringspolitiken.

Tyvärr ser jag bara en lösning på att få ett säkrare Europa. Inga fler flyktingar hit. Och ut med dem som visar minsta tecken på att inte vilja anpassa sig här. Skulle det bli en ohållbar situation här (vilket inte är en utopi med tanke på vad som sker i vår värld) och vi måste fly (vart, det kommer inte finnas ett fredat hörn i denna värld då detta blir verklighet), så måste vi anpassa oss till vad som gäller i det landet. Och dit vi kommer måste det ställas krav på oss. Att vi lär oss språket så gott det går och accepterar den kultur och de lagar som finns.

Leave a comment »

Visst gör man skillnad!

2003 jämförde pingstpastorn Åke Green i Borgholm homosexuella med cancersvulster. Då skrevs det spaltmeter om detta i pressen. Green dömdes dessutom för hets mot folkgrupp. Inte för att jag vet vilken folkgrupp homosexuella är, men nog fan var hans yttrande sjukt, det tycker jag också.

Idag har en imam, som ytterst få media vill nämna vid namn, hetsat mot judar på ett sätt som nazister gör. Många media har inte ens tagit upp detta, men Peter Kadhammar skriver i Aftonbladet att det beror på segregationen, skillnaden mellan vi och dom, som gör att detta inte tas upp!

http://www.aftonbladet.se/a/zm7mq/namn-antisemiten-vid-namn-och-gor-honom-till-manniska

Fan tro´t! säger jag. Media vill inte att rasister ska börja säga att ”se så folk från MENA bär sig åt”.  Media vill bara ta fram hemska åsikter och handlande om det är högerpersoner som är skyldiga till detta.

Men behöver bara titta på det drev som skedde då Anders Borg bar sig vidrigt åt på fyllan. Helt sjukt hur han betedde sig på en privat fest, men är det inte lika vidrigt då en miljöpartist kallar somalier för cancersvulst.

https://nyheter24.se/nyheter/politik/890954-mp-politiker-liknade-somalier-med-cancer-pa-facebook-ska-ha-skrivits-pa-fyllan

Han klantar sig också på fyllan och får sparken, men det blir inga rubriker, och jag har då inte hört talas om folk som har diskuterat detta på fikarasterna på jobbet över huvud taget!

Är inte detta lika illa som det Anders Borg och Åke Green gjorde? Om det inte är det – så vill jag gärna veta varför!

 

Comments (2) »

Man kan visst återkalla medborgarskap!

Moderaterna har föreslagit att man ska kunna återkalla medborgarskap för folk som har begått terrordåd och har dubbla medborgarskap. Givetvis har de fått fan för det, och det har talats om att det strider mot svensk grundlag. Men det är inte riktigt sant.

https://www.svd.se/gunnar-strommer-fragan-om-medborgarskap-maste-nyanseras-battre

De internationella konventioner om medborgarskap, som Sverige skrivit under, medger återkallelse i två specifika situationer. Dels om någon fått sitt medborgarskap genom att lämna felaktiga uppgifter. Dels om en person har tagit värvning i annan stats tjänst eller begått allvarliga brott mot staten. I det senare fallet gäller också ett ovillkorligt krav på att ett återkallat medborgarskap inte får leda till statslöshet.

Fast – om man tar värvning i annan stats tjänst så får man väl för fan se till att få medborgarskap där, även om man är statslös! Kanske i synnerhet då!!!

Givetvis ska inte återkallande av medborgarskap missbrukas för att bli av med personer man bara inte gillar av någon anledning. Och det är väl det man är rädd för att så kommer ske om man nu tillåter det.

Samtidigt finns väl avvägd lagstiftning i många demokratiska rättsstater med samma folkrättsliga förpliktelser som Sverige. Exempelvis medger Tyskland, Danmark och snart även Norge återkallelse vid både felaktiga uppgifter och allvarliga brott mot staten. Finland tillåter det vid felaktiga uppgifter.

I Sverige slår regeringsformen fast att ”ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap”. Detta är en absolut rättighet. Ska det bli möjligt att återkalla medborgarskap måste grundlagen ändras.

Men – då står ju svensk lag mot internationell rätt! Mycket märkligt. När S-politikerna Ilmar Reepalu och Morgan Johansson år 2011 förordade temporärt medborgarskap som skulle kunna återkallas vid grov brottslighet i största allmänhet, var det alltså inte förenligt med folkrätten. Och Sverigedemokraternas återkommande påstående att återkallande av medborgarskap inte förutsätter en ändring av grundlagen står i strid med regeringsformen.

Med andra ord så bryter de politiker som håller sig till internationell rätt mot svensk folkrätt och grundlag!

Den fråga som Moderaterna nu har väckt rör dock snarare allvarliga brott mot staten. Flera frågor måste utredas närmare. En är vilka brott som ska kunna leda till återkallat medborgarskap. I Norge har man kopplat det till landsförräderi, vissa terrorbrott och internationella brott som folkmord. En annan fråga gäller vilka medborgare som ska omfattas – bara de som förvärvat medborgarskap, eller även de som fötts som svenska medborgare? (I båda fall är dubbelt medborgarskap en förutsättning.) Danmark har valt den senare vägen för att undvika skillnader beroende på hur man blivit medborgare – i Frankrike skapade ett sådant förslag från förre presidenten Hollande ramaskri.

Och visst kan det bli problem. Jag känner till exempel en person som har en svensk och en holländsk förälder. Min kompis har nederländskt medborgarskap, men dennes barn har dubbla medborgarskap, då deras andra förälder är svensk. Min kompis talar lite nederländska, barnen kan inte alls språket. Så de skulle få det knepigt om de utvisades till Holland. Det skulle bli samma fall som med irakierna som ska utvisas till Afghanistan…

”Medborgarskapet har stor betydelse, både för individen och för staten. Det rymmer stora möjligheter att bidra till sammanhållningen i vårt samhälle. Frågan om återkallelse i vissa situationer bör ingå i en nyanserad debatt om hur vi värnar respekten för det svenska medborgarskapet i framtiden”, avslutar advokaten och moderaten Gunnar Strömmer en mycket bra och tänkvärd artikel i SvD.

 

Leave a comment »

Nu får gammelmedia tamejfan ge sig!

Ett sätt att framstå som större och mäktigare än vad man i själva verket är. Så ser Karin Creutz, forskare i islamism, extremism och nationalism vid Helsingfors universitet, på terrorsekten Islamiska statens (IS) benägenhet att gång på gång ta på sig ansvaret för terrordåd på skilda håll i världen.

Detta skriver Kalle Holmberg i DN.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/finlandsk-forskare-is-gor-sig-storre-an-organisationen-ar/

IS tar ofta på sig dåd, även om attentatsmännen, förlåt, attentatspersonerna, agerat på eget bevåg. Men – är det inte just det som IS uppmanar dem att göra?

Givetvis säger denna Karin Creutz som alla andra, nämligen att genom hur detta slås upp, så får IS större uppmärksamhet och skapar på så sätt rädsla hos folk – vilket är vad de vill!

Sedan kommer detta med att rapportera kan skapa Copycats. Javisst, det hände under Anna-Lindh-mordet, då en man dagen efter stack ner ett barn på ett daghem. Men i så fall ska man ju tiga om det mesta! Det visade sig ju också att efter att prinsessan Diana gick ut med att hon hade ätstörningar i början på 90-talet så var det inte bara redan drabbade som ”kom ut” – utan även folk som började svälta sig och kräkas upp mat – och på så sätt fick ätstörningar!

Gällande attentatet i Åbo säger hon att det är tragiskt att det slår över på flykting- och asyldebatten!

Men vad i helsicke? Det är ju en icke-fungerande flyktingpolitik som GÖR att vi har haft en Åboattack, en IKEA-attack – och kanske till och med en skolattack i Trollhättan (som utfördes av en högerextremist)!

En Mats Fridlund faller på sina egna argument då han säger att man i stället bör fokusera på det lidande offren utsätts för, men säger i nästa andetag att det också är svårt eftersom det gagnar IS.

Terror drabbar oskyldiga människor, men å andra sidan dör det folk i kriminalitet också.

Visst är det så. Och visst dör oskyldiga i kriminalitet med. Men i regel är jag inte rädd för att bli våldtagen och dödad av någon random person. Möjligen ska vi varnas mer för psyksjuka, men säger man det får man väl alla rikets handikapporganisationer på sig och anklagas för funkofobi.

Och visst är det som hänt i Åbo en tragedi, men det utgör inget hot mot finländska staten. Samma gäller för Spanien – dådet i Barcelona hotar inte spanska staten. Terroristerna kommer aldrig att vinna, säger Mats Fridlund.

Men va?? Är inte en attack mot folket i ett land ett hot mot landet? Vilken verklighet lever han i? Är ett terrordåd bara ett terrordåd om man börjar döda politiker?

I längden KAN det väl bli ett indirekt hot också mot ett land, då man kanske röster fram odemokratiska partier i en stat om man anser att de demokratiska partierna inte gör något eller undanhåller sanningar. Eller vad det nu kan vara.

Den utvecklingen vill då inte JAG se!

 

Leave a comment »

Jag orkar inte med detta längre!

Redan i år har det varit sex stycken större terrorattacker bara i Europa. Tar man in hela världen har det varit attacker i Burkina Faso, USA, Frankrike, Spanien och Finland bara de två senaste veckorna! Och i media samma jävla ramsa varenda gång, ”var inte rädda, lev som vanligt, låt inte terrorn vinna, visa kärlek” och så vidare!

Vad jag vet är det två av attackerna i år som varit högerextrema. En i London strax efter Ariana Grande-konsertens attentat då en lastbil rammade folk vid en moské. Samt i USA då en bil mejar ner antirasister. De andra har varit islamistiska.

Jag är rädd för att den dagen någon islamist dödar någon anhörig till en högerextrem att vi har en ny Breivik.

Varför tar man inte och sparkar ut dessa islamister med en stor, fet stövel? Man vet ju vilka som åker ner och återvänder? Är de inte medborgare ska de inte släppas in, är de medborgare ska de straffas för landsförräderi och krigsbrott. Är man asylsökande ska man kollas upp vem fan man är – går inte det att lösa inom relativt kort tid ska de tillbaka!

Nu gråter säkert någon och säger att alla som kommer är inte terrorister. Så sant, men så länge man släpper in terrorister så kommer inte vi kunna erbjuda skydd till NÅGON. Inte heller till de som flytt från helvetet.

Och så länge du inte har asyl har du inte uppehållstillstånd och rätt till att vistas i ett land. Alltså har du inte rätt att handla knivar på IKEA i Västerås eller stabba folk för att de är kvinnor i Åbo bara för att du är frustrerad över att du inte får stanna.

Så länge vi inte inser detta så kommer vi att vara rädda och hata. Vilket är en tragedi, inte minst för de invandrare och muslimer som tänker som vi.

Törs man gå ut över huvud taget?

Leave a comment »

Özz Nujen har fel

Då en kvinna hoppar på Özz Nujen då han talar kurdiska så hotar han med att klippa till henne!

http://www.expressen.se/kronikorer/ozz-nujen/sila-tugget-hall-brodsaxen-vaste-jag-till-damen-pa-bussen/

Samtidigt som han menar att nationer inte existerar och att svenskar är rasister om de är nationalister – så flydde han till Sverige för att fortsätta vara kurd!  Men om nationalism gör hemska saker med folk – så behövs ju inget Kurdistan eller Palestina.

Likaså menar han att alla människor har samma värderingar! Alltså – det finns inte ”svenska” värderingar! Men – sorry – det shairahat mot kvinnor och homosexuella vi ser i våra förorter är INTE svenska värderingar! Och ett resultat av svenskhat och vänsterflum!

Dessutom menar Özz att svenskar inte har några problem då de försöker kombinera jobb och fritid, och att vi lever i världens tryggaste land och ÄNDÅ klagar!

http://www.expressen.se/kronikorer/ozz-nujen/det-var-tydligen-flyktingarna-som-hade-lite-problem-med-att-hinna-med-familjepusslet/

Men Sverige må vara världens bästa och tryggaste land – vi har ändå bostadsbrist och arbetslöshet! Nya jobb skapas inte i samma takt som man avskedar, och de som jobbar JOBBAR mer!!!

Och angående tryggheten -hur trygga är folk i våra förorter? Har problemen ökat eller inte? Vi har haft terrordåd här också – själv är jag rädd för attentat när jag går ut.

Jag har fan inte råd att vara tolerant eller optimist i detta land! Och om vi inte kan skapa trygghet och välfärd åt de som finns här, hur ska vi då kunna skapa det till folk som kommer hit?

Men säger jag det är jag ett väl ett jävla SD-troll som ska hålla käft. I alla fall enligt PK-eliten.

 

Comments (2) »

Tror man verkligen att en haschägare kommer höra av sig till polisen?

Polisen hittade en större mängd hasch i ett allmänt utrymme i Rinkeby under torsdagen.

Nu söker polisen ägaren till det stora fyndet och uppmanar denne att höra av sig.

– Ägaren får jättegärna ringa oss på 114 14, annars så kontaktar vi honom eller henne när den tekniska analysen är klar, säger Christoffer Bohman på Järvapolisen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/wqWj5/polisen-soker-agaren–till-flera-kilo-hasch

Alltså – när man inte tror att det kan bli dummare, så blir allt ännu värre! TROR man på fullaste allvar att någon ringer in till polisen och säger ”ursäkta, men har ni möjligtvis tagit mitt hasch”???

Christoffer Bohman också hälsa ägaren att fyndet ska genomgå en DNA-anlys, och att man förr eller senare kommer spåra personen.

– Det räcket med att någon tagit på detta eller bara hostat över den.

Oj fan! Andas inte  ifall det råkar vara röka i närheten! Då kan du åka dit för narkotikainnehav! Och förresten, glömde inte polisen närvarande hårstrån?
Personen som äger haschet har dessutom ingen brådska att höra av sig till polisen, då den tekniska analysen kan ta tid.

Tja, vore jag smart haschägare skulle jag fly utomlands i detta läge. Gärna till Holland eller så där man inte har detta lands idiotiska cannabislagar.

Som sagt, idiotin har inga gränser…

Comments (1) »

Nog finns det alldeles för många olämpliga föräldrar – som kan kosta deras barn livet!

Medan barnen leker och plaskar i vattnet sitter föräldrarna bredvid… med ögonen fastklistrade i sina mobiltelefoner.

Den nya, farliga tendensen har lett till mängder av olyckor runt om i världen – ibland med dödligt utfall.

I Kina drunknade exempelvis en fyraårig pojke medan hans mamma stod några meter bort och spelade mobilspel.

Även i Sverige ökar antalet incidenter, vilket antagligen beror på att föräldrarna också här står och stirrar i sina mobiler i stället för att ta ansvar för sina barn.

Tack och lov har det inte hänt så allvarliga olyckor som den i Kina i Sverige, men sorgligt nog på andra håll i världen. I Australien har olyckorna varit så många att polisen tvingats gå ut med en tydlig varning till alla föräldrar att lägga ner sina mobiltelefoner och hålla koll på barnen i vattnet.

Men  – hur tröga människor får lov att föröka sig, egentligen? Det är väl för fan SJÄLVKLART att man håller ögonen på barn vid vatten! Men i Australien höll två bebisar, 23-månaders tvillingar, på att drunkna i familjens pool.

Hur kan mobilen vara viktigare än ens eget barn, jag bara undrar!

http://www.msn.com/sv-se/nyheter/other/4-%c3%a5rig-pojke-drunknar-medan-mamman-spelar-mobilspel-%e2%80%93-dela-vidare-f%c3%b6r-att-stoppa-vansinnet/ar-AApHxEa?li=BBqxCu3&ocid=ASUDHP

Uppenbarligen finns det alldeles för många som borde ha fått gå en kurs innan de skulle få lov att föröka sig!

Comments (2) »

Mjölk är en symbol för förtryck

Sedan sent 1800-tal har mjölk varit en symbol för rasbiologisk renhet och vit överlägsenhet. Den vita drycken som vid denna tid ansågs som det perfekta livsmedlet ur näringssynpunkt, knöts symboliskt samman med den vita kroppen som kunde tillgodogöra sig mjölken bättre än icke-vita.

Detta har sociologiprofessorn E. Melanie Dupuis vid University of California Santa Cruz studerat och beskrivit.

Ja, jisses! Tobias Linné och Iselin Gambert skriver vidare i Aftonbladet:

”De föreställningar om den vita kroppens perfektion som speglas i mjölkdrickande, kan spåras tillbaka till den genetiska mutation som ligger bakom många nordeuropéers förmåga att tillgodogöra sig mjölk som vuxna.

Människan är det enda djur som dricker mjölk av en annan art i vuxen ålder, och laktosintolerans som vuxen är det normala (ungefär 75 procent av världens befolkning beräknas vara laktosintoleranta i vuxen ålder). Trots det har komjölksdrickande sedan mer än 100 år tillbaka utgjort normen i den västerländska kulturen.”

http://www.aftonbladet.se/debatt/a/2WzMB/sa-blev-vit-mjolk-en-symbol-for-vit-makt

Trots detta uppmanas vita i USA att inta mjölkprodukter. Men – hur går detta ihop? Vita tycks ju uppenbarligen vara lika lite lämpade för att intá mjölk som andra, om nu 75% är laktosintoleranta?

Och i Sverige? Jo, där blir Hanif Bali anklagad för rasism – för att han dricker mjölk på en bild på Twitter och taggar den med emojis som förklarar att han är tolerant – laktostolerant!

”Det betyder inte att det skulle vara rasistiskt att dricka mjölk. Däremot har mjölk och mjölkdrickande historiska kopplingar till rasism och förtryck av rasifierade, där mjölken använts som symbol för idéer om vit överlägsenhet”, skriver man vidare i Aftonbladet.

Hjälp! Det är ju ungefär som debatten om n-ordet! Det är inte alltid rasister som använder det, enligt vissa debattörer, men ordet har en koppling till rasism.

Snart är vi vita väl rasister eftersom det vi skiter ut i toan är brunt…

Men det är inte bara människor vi förtrycker genom att dricka mjölk. Vi tar också ifrån kon deras mjölk till deras barn – och av någon anledning så förtrycker vi kor genom mjölkdrickande genom att tillåta kalvslakt.

Därför är ett glas mjölk alltid förtrtyck. Iallafall om man är vit.

Undrar bara om ost är rasism det med. Kanske hån av ostasiater eftersom osten är gul…

Leave a comment »