Archive for juli, 2019

Man kan ju faktiskt jobba med annat!

Marianne Gertzell, chef vid kvinnokliniken i Karlskrona, uppger att kliniken sedan januari i år kräver att sökande personal anger om de accepterar att medverka vid aborter i sitt anställningskontrakt. Det vill säga att personal måste vara positiva till abortverksamheten och att de som inte vill utföra abort har sållats bort i anställningsprocessen.

Detta kan dock vara lagstridigt. Rätten till tankefrihet, åsiktsfrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är grundläggande mänskliga rättigheter enligt bland annat Europakonventionen, som är svensk lag.

Att sätta patientsäkerheten åt sidan och sålla bort personal på grund av deras inre samvets- eller religiösa övertygelse i stället för att anställa sådan personal inom förlossningsvården, där de verkligen behövs, är inget legitimt syfte och drabbar förlossningsvården hårt.

Ingen barnmorska arbetar heller med alla barnmorskeuppgifter. Alltså borde de som nu inte vill utföra aborter kunna jobba med till exempel förlossningar.Samvetsfrihet tillämpas dessutom i över 40 europeiska länder, inklusive Tyskland, Storbritannien och i grannländerna Norge och Danmark. Om det går att lösa på arbetsplatser i princip samtliga demokratiska stater bland Europarådets medlemsländer, går det även i Sverige.

Samvetsfrihet har dessutom beviljats på arbetsplatser i hela Sverige under cirka 40 års tid och angavs som en förutsättning i abortlagens förarbeten. Att påstå att samvetsfrihet utgör hot mot aborträtten är mot denna bakgrund helt absurt.

Man kan också fråga sig om det här är rätt väg att hantera etiska svåra frågor på inom vården, att allt helt enkelt sålla bort oliktänkande? Vad händer nästa gång? Man anställer inte en kvinna med slöja då hon ses som religiös eller förtryckt av sin man – och på grund av sådant inte vill eller kan utföra vissa saker?

Att hindra kvinnor med slöja anställning räknas just som diskriminering, så varför protesterar man inte mot detta? De som inte vill äta griskött kan väl göra andra arbetsuppgifter på en restaurang? Eller hur? Detta borde väl även gälla personal inom vården?

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/OpmEE1/nej-samvetsfrihet-hotar-inte-abortratten

Leave a comment »

Det är överbefolkningen, dumbom!

Turism och resande har under de senaste åren blivit allt mer kritiserade fenomen.Philip Warkander ser ett större problem gömma sig bakom flygskammen. Det grundläggande problemet är vår ovilja att ha färre barn. Nationer är beroende av fler skattebetalare, företag behöver fler arbetare och konsumenter, individer upplever att tillvaron får en fördjupad mening när de blir föräldrar.

Frågan är så känslig att få vill ta i den. Inte ens FN vet hur de ska hantera detta besvärande faktum. I början av 1900-talet fanns 1,6 miljarder människor och i slutet av seklet var vi 6,1 miljarder. Bara i Sverige har vi blivit 1,4 miljoner fler sedan år 2000. Hittills under 2019 har världsbefolkningen ökat med drygt 75 miljoner. Tidigare prognoser om att ökningen skulle plana ut har visat sig inte stämma och i stället fortsätter befolkningen att öka explosionsartat.

Ändå är det svårt att få både jobb och bostäder. Inte heller miljön gynnas av detta faktum.

Resandets demokratisering, att allt fler kan resa och få nya upplevelser och lär känna nya kulturer på plats och på så sätt blir mindre fördomsfulla är sålunda inte problemet. Nej, det är att det är mindre plats på uteserveringar och stränder.

https://www.expressen.se/kultur/overbefolkning-ar-den-allra-kansligaste-fragan/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=email

Klaga inte på folk som flyger så länge ni har knullat till er tre barn, det säger jag bara!

Leave a comment »

Vi blir fler och fler!

Idag blir anhöriginvandringen generösare. Ingenting media har berättat för oss. Vad kan det innebära? Min första tanke är att IS-krigarnas barn kan få hit sina totalt livsfarliga föräldrar, som dessutom inte är lämpliga som föräldrar. Visserligen kommer barnen inte växa upp hos dem, får man hoppas, men man vet ju aldrig. Information censureras ju rätt duktigt.
http://katerinamagasin.se/imorgon-trader-de-nya-generosa-anhorigreglerna-i-kraft-mer-invandring-till-sverige/

Nej, jag tycker inte illa om invandrare för att de är invandrare. Det är invandrare som Katerina Janouch, Alice Teodorescu, Hanif Bali, Luai Ahmed, med flera som reagerar mot vansinnet att Sverige håller på att bli ett område av no-go-zoner och är nära ett inbördeskrig.

Jag hatar inte invandrare. Jag har själv invandrarpåbrå. Några av mina bästa vänner är från Polen, Tyskland, Kina, Nederländerna, Irak, Grekland, Finland, bland annat.

Så kalla mig inte rasist och inte mina vänner för husblattar bara för att de vill leva i ett fredat land!

Leave a comment »

Även frivillighet kan innebära förtryck

Svensk lag förbjuder mig att röka en cigarett utanför restaurangen och djur är tack och lov skyddade från religiös ritualslakt. Så varför är det så svårt att ta i frågan om niqab och burka i jämställdhetens bästa land, skriver Maria Rashidi.
https://www.expressen.se/debatt/niqab-ar-fortryck-aven-om-den-bars-frivilligt-/
Det kan man verkligen undra. När man har alla möjliga konstiga lagar som sexköpslagen och hårda straff på droganvändning just för att skydda folk från förtryck så är det konstigt att man inte förbjuder niqab. I Danmark och Frankrike är det förbjudet, och till och med det muslimska Tunisien förbjuder.
Folk har flytt från könsförtryck till Sverige. Här kallas det mångkultur, och man anses vara rasist om man inte vill se kvinnor förtryckta. Var finns feministerna när de behövs?
Att bära niqab har inte med islam att göra, och många muslimska kvinnor täcker inte håret.
Nu säger många att det finns kvinnor som bär det frivilligt. Som om inte kvinnor kan stå för kvinnoförtryck. Många skulle nog anse att jag som kvinna förtrycker kvinnor då jag inte erkänner patriarkatet och vägrar kalla mig feminist. Det finns kvinnor som ”väljer” att könsstympa, tvångsgifta eller oskuldskontrollera sina döttrar. Att man gör något ”frivilligt” är ingen garanti för att man inte skadar sig själv eller andra.

Till och med på våra skolor utsätts flickor för könsapartheid. De tvingas bära slöja, vilket många gånger hindrar dem i till exempel lekar och på gymnastiken i skolan.

Men vad kan man vänta sig i ett land där terroroffer och HBTQ-personer utvisas medan man inte verkställer utvisningsbeslut av terrorister och kriminella, utan tvärtom tar emot återvändande IS-krigare med öppna armar?
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/terroroffret-nekas-provningstillstand-av-migrationsoverdomstolen-utvisas
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/P9EdQJ/lat-hbtq-flyktingar-stanna-i-vart-land
https://www.nt.se/nyheter/kontakt-ska-tas-med-atervandande-is-krigare-om5776207.aspx

Skicka tillbaka återvändande IS-krigare och sympatisörer

Leave a comment »

I Sverige är inte alla lika mycket värda

Är man funktionshindrad har man inte samma rättigheter som andra. Kommunen drar ner på assistanstimmar samtidigt som man ger bostäder åt nyanlända. Mellan Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns ett glapp, och folk faller mellan stolarna.
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kJeR5v/i-vart-samhalle-ar-alla-inte-lika-mycket-varda

Inte nog med det. Försäkringskassan får läkare att säga upp sig då man vill att deprimerade med självmordstankar ska sitta i kundtjänst. Personer med cancer och hjärtsjukdomar hänvisas till Arbetsförmedlingen, även om de är kopplade till respirator. Är du dessutom äldre, lågutbildad eller invandrare, kort sagt, inte kan tala för dig själv eller har anhöriga som kan, så är du fan chanslös!
Skyll inte bara på alliansen, detta har eskalerat under de rödgröna.
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/vQ8gdm/sjukersattningen-far-inte-vara-ett-lotteri

Detta är ett jävla land, och det står jag för!

Leave a comment »

Inte bara Pinglan tycker att svensk feminism är åt helvete!

Neda Ameli blir lätt förvirrad då några kvinnor på Facebook lägger ut en video där man i stället för en midsommarstång har en midsommarfitta. Ska nu våra högtider ta ställning mot könsroller? Ska vi inte ha lyktstolpar heller? Eller skivstänger på gymet?

Pinglan håller helt med om att dumheten känner ingen gräns. Midsommarstången brukar tolkas som en fallossymbol, men det historiska ursprunget härrör mer till ett kristet kors än ett manligt könsorgan. Och är det inte viktigare att titta på kvinnors och mäns rättigheter och kvinnors och mäns skyldigheter än att se genus i saker som inte har med genus att göra.

Detta är en av anledningarna till att jag inte kallar mig feminist.

https://www.expressen.se/gt/ibland-gar-feminismen-i-sverige-for-langt/

Leave a comment »

Jag kanske borde bli moderat

Alice Teodorescu, en kvinna, vars åsikter jag ofta delar, har slutat som politisk redaktör på Göteborgsposten och börjat jobba för Moderaterna.

Då hon jobbade på GP fick hennes ledare folk som var mer PK att lämna tidningen. Men hon anställde andra. Bland annat Adam Cwejman, som nu är ny redaktör på GP.

Teodorescu är inte ensam om att byta tidningsspalterna mot politiken.

Bara i år rekryterades Per Gudmundson, mångårig ledarskribent på Svenska Dagbladet, till presschef i Kristdemokraternas partiledarstab och Naomi Abramowicz lämnade debattredaktörsposten på Dagens Samhälle för en tjänst som pressekreterare på samma parti. Även Moderaternas pressavdelning fick förra månaden tillökning av Timbros Siri Steijer.

https://www.expressen.se/nyheter/alice-teodorescu-jag-var-valdigt-man-om-att-passa-in/

´Då Teodorescu arbetade på Göteborgsposten var hon en kontroversiell debattör. Inte sällan har hon berört ämnen som migration och integration, och blivit något av ett rött skynke bland meningsmotståndare.
– Jag tror att folk provoceras för att man som invandrarkvinna ska tycka på ett visst sätt, och gärna vara vänster. Jag som har flytt till Sverige ska till exempel inte tycka att migrationen ska vara reglerad, säger hon.
– Man blir en rasförrädare, man blir kallad för husneger, allt möjligt. Man ska hålla sig inom sin ram. Jag är inte så bra på det.

Så sjukt! Invandrare är väl olika varandra de också, precis som svenskar. Men tyvärr är vänstern ganska duktig på att dra alla över en kam. Som svensk ska du vara på ett visst sätt och tycka på ett visst sätt. Som person med invandrarbakgrund ska du vara på ett visst sätt och tycka på ett visst sätt.

Nu hoppas jag bara på att Sakine Madon också blir politiker.

Kram!

Leave a comment »

Alla med annan etnisk bakgrund än svensk känner sig inte exkluderade

Sverige är ett av de mest individualistiska länderna i världen och individens frihet innebär olika sätt att leva. Man kan därför säga att svenskhet innebär att det finns många svenskheter, att alla inte är stöpta i samma form. Invånare i olika landskap, stadsbor och lantbor och skilda klasser har alla sin svenskhet. Men vi har också en gemensam kultur som gör att vi och andra identifierar oss som svenskar. Språket är ett exempel. Vi talar olika dialekter, men jämfört med andra språk talar vi lika. Det innebär en gemenskap som man står utanför vare sig man vill eller ej om man inte talar svenska.

Detta skriver rabbinen Dan Korn i Expressen, och jag kan inte annat än hålla med.
https://www.expressen.se/kultur/mangkulturalismen-blundar-for-valdet/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=email

Han tar också upp att mångkulturism är en ideologi som eftersträvar mångkultur. Sedan 1970-talet har man uppmuntrat invandrare att behålla sin egen kultur snarare än att anpassas till den svenska. Pinglan kan i sitt stilla sinne undra om inte båda är möjligt. De invandrare som kom på 60-70-80-talet gjorde just det. Nu belönas snarare det avvikande, och det handlar snarare om hur god mat, vackra kläder och annorlunda danser är berikande. Svenskar är däremot tråkiga. (Rasism och generalisering, någon?)

Vad händer om man ifrågasätter? Jo, man talar om judar som inte vill fira jul! Man kommer aldrig på att säga att folk faktiskt inte är rädda för att gå ut på grund av att det finns för många judar i Sverige.

Problemet idag handlar inte om att folk har annorlunda seder och bruk. Det förekommer ju bland ”sverigesvenskar” också. Felet är att man inte är tydlig med att man inte bara har rättigheter utan även skyldigheter.

Dan Korn är jude. Han firar inte jul. Han känner sig inte exkluderad.

Leave a comment »

Varför använder du inte heroin – du dricker ju alkohol!

Signaturen Calle skriver i Metro att han inte dricker alkohol. Då han får frågan säger han att han tar inte heroin heller. Drog som drog, tycks han mena. Fler människor dör av alkohol än krig på grund av att alkoholen råkar vara laglig. Man får supa ihjäl sig lagligt, men det är inte tillåtet att knarka sig till döds.
https://www.metro.se/asikt/ifragasatt-mig-inte-nar-jag-valjer-bort-alkohol-u33rpyII18

Calle hade också läst att alkohol skulle vara bra mot demens. Jojo. Jag har hört att alkohol ska vara bra mot hjärt- och kärlsjukdomar. Visserligen i måttliga mängder.

Men – alla droger har en medicinsk effekt i små doser. Heroin är smärtstillande. Amfetamin ökar koncentrationsförmågan. Ecstacy hjälper mot Parkinson. Cannabis är också smärtstillande och hjälper mot aptitlöshet. Och så vidare.

Där kan jag verkligen hålla med om att det är hyckleri att det är okej att supa men inte ta andra droger. Men jag kan tycka att som vuxen har man rätt att välja vad man vill peta i sig. Staten ska inte tala om för mig hur jag ska koppla av – eller inte koppla av. Jag ska ha rätt att välja bort alkohol, och jag ska ha rätt att bruka alkohol.

Detsamma gäller även många droger. De droger jag väl inte vill ska vara helt fria är de som ger beroende efter en enda gång. Så vitt jag vet gäller det bara heroin och möjligen kokain. Även då det gäller dessa droger ska inte brukaren straffas.

My five cents…

Comments (1) »

Heja Hawaii!

Från och med januari 2020 kommer man kunna inneha 3 gram cannabis på sig på Hawaii. Men Expressen är ju för roliga när de skriver ”fängelsestraffet slopas för upp till tre gram hasch eller cannabis”.¨
https://www.expressen.se/nyheter/hawaii-avkriminaliserar-marijuana/
Vaddå hasch eller cannabis? Både hasch och marijuana tillverkas av olika delar av cannabis(hampa). Kan inte journalister vara kritiska till det de kopierar?

Hur som helst, med detta är det totalt 26 stater i USA som på olika sätt lättat lagstiftningen mot den populära drogen.

I dag är cannabis för medicinskt bruk lagligt i ett trettiotal stater. Enligt Vox har femton stater avkriminaliserat marijuana och elva stater har legaliserat drogen – men i Washington och Vermont är det fortfarande olagligt att sälja. Vilket man gärna påpekar i svensk media.

Att samma sak skulle kunna ske här får man se i stjärnorna efter.

Leave a comment »