Archive for maj, 2020

Det är väl inte konstigt att vita frågar!?

Allas vår Cissi Wallin har en svart kompis som får frågor om vad man som icke-svart ska tänka på. Denna svarta kvinna är också urless på folk som vill ha godkännande från henne.
”Varför i helvete skriver ängsliga vita brudar till mig och frågar om jag tycker det är okej att de skaffar dreadlocks?”
Jag håller med om att det är konstigt att en svart person ska tycka att det okej eller inte okej att ha vissa frisyrer, men så som debattklimatet är i Sverige så är det väl inte konstigt att folk försöker ta reda på vad som kränker. Saker som är oskyldiga för mig kanske inte är det för dig, och bara för att jag råkar vara vit så kan jag inte läsa tankar!
https://www.expressen.se/kronikorer/cissi-wallin/identitetspolitiken-tar-fram-det-samsta-ur-manniskor/
Ingenting blir heller lättare för att organisationer som `Teskedsorden fullkomligt marinerar sig i rasteorier. Och då de har rätt åsikter så kommer pengarna från Arvsfonden snabbare än ett brev på posten. Att till exempel kulturministerns hår skulle vara ett problem grundar sig i uppfattning att ”kulturell appropriering” äger rum varigenom personer från ”privilegierade” hudfärger exploaterar minoriteters kulturuttryck. I detta fall betyder det att kulturminister Amanda Lind agerar rasistiskt när hon har dreadlocks, eftersom hon är vit, och dreadlocks är bara något som svarta ”får” ha. Idén är kontroversiell och kritiserad – främst för att den bygger på antagandet att folkgrupper kan äga kulturella uttryck och att fel kulturblandningar tyder på förtryck.

Teskedsorden är även ute i svenska skolor och föreläser om ”den vita skörheten”. En idé om att vita blir kränkta när frågor om ras eller deras ”vita privilegier” kommer på tal. Deras budskap till eleverna är att det inte finns rasism mot vita. Visserligen kan de bli diskriminerade ”men det handlar aldrig om rasism” ty rasism handlar alltid om ”strukturer” på en samhällsnivå, inte om vad människor i praktiken kan uppleva.

Men – om man resonerar så, ja, då är väl den rasism som finns mot mörkhyade inte heller verklig, utan bara något som de upplever – eller? Borde inte ALL diskriminering på grund av utseende motarbetas? Att säga till vita barn att de bara upplever att de blir mobbade eller utsatta för fysiskt våld, är inte det rasism i sig?

Denna världsbild är grundad i en stelbent rashierarki. De skriver i sin kampanj om rasprivilegier att ”Vithet utgör den universella, eftersträvansvärda normen och förknippas med kännetecken som obefläckad moral”. Vad det betyder i praktiken är att vi alla innerst inne anser att vita människor är mer värda än människor med annan hudfärg. Även den som inte alls säger sig skriva under på denna rasistiska uppfattning gör det ändå, eftersom vi alla verkar inom de rasistiska strukturerna.

Med andra ord – du föds till rasist eftersom du föds med vit hudfärg! Säg något liknande om andra folkgrupper och det tar hus i helsicke!
https://www.gp.se/ledare/rasprofit%C3%B6rerna-du-betalar-f%C3%B6r-1.28438154?fbclid=IwAR1XES7CMqRFjcOO0cxe6F4H3GKklZ8zUMF1EWyTs4mxVjJwcc4GDHGmmCo

Teskedsorden startar dessutom en podd som ska ta upp VITHET! Är folks hudfärg ett problem för dem så får de väl för fan flytta till ett land där majoriteten är mörka, då!

Att ta upp vithet, eller brunhet, som ett problem är fan rasism på jävligt hög nivå!
Enligt min kompis Bussiga Barbro så ska visst Jellybean Gen och Luai Ahmed starta en podd som tar upp brunhet!

Så – vad kommer nästa gång? Poddar om kristna, judar eller muslimer? Poddar om tyskar eller seychellier?

Det blir fan bara sjukare och sjukare….

Leave a comment »

Staten handskas inte varsamt med avlidnas pengar

1928 inrättades Allmänna arvsfonden i Sverige. Fonden tar hand om pengarna efter dem som saknar släktingar i livet. Beslutet togs under högerledaren Arvid Lindmans regering och var en följd av att kusiners arvsrätt just hade avskaffats. Pengarna i den statliga men fristående fonden skulle gå till behövande: äldre, handikappade och barn. Syftet var vällovligt. Tyvärr har syftet med dessa pengar förvanskats. Idag strös nämligen de avlidnas pengar ut över diverse bidragsentreprenörer, allt som oftast med en mer eller mindre vänsterideologisk agenda.
https://www.gp.se/ledare/l%C3%A5t-arvsfondens-pengar-g%C3%A5-till-v%C3%A5rden-ist%C3%A4llet-f%C3%B6r-v%C3%A4nsterprojekt-1.28168900
Till exempel får exempel ”Flamman ungdomarnas hus” i Malmö 4,5 miljoner för att ”stärka barns och ungdomars medvetenhet om värdegrundsfrågor.” ”Projektet ska ta fram och erbjuda en digital plattform för värdegrundsutbildning och normbrytande beteenden.”
Också en dansförening som vill kanalisera ungdomar till klimatengagemang pengar från denna arvsfond.
En flitig bidragssugare från de avlidna är Teskedsorden – ökänd för att ha tagit fram dejtingverktyget ”rassekollen” som sållar bort tilltänkta partners med förment rasistiska värderingar. De beviljades i oktober 1,7 miljoner kronor för projektet ”Förbjuden musik”. Man bör vara medveten om att de fina flosklerna nästan alltid är kamouflage för extrem ideologi. Teskedsorden driver en radikal ideologisk hållning vars inspiration är ytterkanten av postkoloniala studier och normkritik. Med rasistiska värderingar menar till exempel Teskedsorden att man tycker att det är ett problem att kulturminister Amanda Lind har dreadlocks eller att man tycker att det är ok att äta på Grand Hotell i Stockholm trots att SD fick hyra in sig där för ett antal år sedan.

Så håller det på. I bästa fall rör det sig om nonsensverksamhet där klyschorna står som spön i backen för att få bidrag. Ofta är det ren indoktrinering av barn och ungdomar i en extrem identitetspolitisk eller vänsterlutande anda.

Med avlidnas pengar bör man handskas med stor försiktighet. Människor har nämligen olika värderingar och livssyn. 2017 varnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att medel från allmänna arvsfonden gick till islamister. Kanske inte direkt vad majoriteten av avlinda stod för.

Så här i coronatider skulle det ju vara ett utmärkt tillfälle att lägga ned Arvsfonden i dess nuvarande form och istället låta pengarna gå till vården. Det vore – till skillnad från nuvarande ordning – att visa tillbörlig respekt för de avlidna och samtidigt främja ett ändamål som är gott på riktigt, och som alla människor kan sympatisera med oavsett politisk hållning.

Då jag en dag går ur tiden vill jag hellre att mina pengar går till vården och medicinsk forskning än att de går till indoktrinering av ungdomar till att tänka klimatsmart.

Comments (1) »

Varför ser man inte till utnyttjandet av romer när man skriker sig hesa över sexhandel med kvinnor?

Jag har länge reagerat mot sexköpslagen. Den funkar ju i praktiken som att det skulle vara tillåtet att tigga utanför ICA, men kriminellt att ge tiggarna pengar, då de är utsatta för människohandel. Vilket det har konstaterats ofta så vara fallet.
Regeringen vill bekämpa sexköp med fängelsestraff. Men när människor utnyttjas för tiggeri heter det uppgivet att ”det inte går att förbjuda fattigdom”. Det är svårt att få ihop de budskapen.
https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/varfor-ser-ni-utnyttjandet-bakom-sexkop-men-inte-tiggeri/
Också majoriteten av kvinnorna i lägenhetsbordeller är rumänskor, som lurats hit i tron att de ska få städjobb eller annat arbete. Också då det handlar om tiggeriet så är det oftast kvinnor som tigger, med män i bakgrunden som tar pengarna. Under 2018 var tiggeri det vanligaste människohandelsbrottet i Sverige, som ledde till en fällande dom. Och många av kvinnorna som tigger har tvingats till prostitution.
Kopplingarna mellan prostitutionen och tiggeriet är uppenbara. Det handlar i hög grad om fattiga människor från Rumänien som lockas hit för att tjäna pengar och sedan hänvisas till att sälja sin kropp, tigga eller stjäla.

– Det är klart att människohandlarna vill att det ska se frivilligt ut, men de blir alltid utnyttjade på något sätt, säger Kajsa Wahlberg, som arbetar med människohandelsfrågor inom polisen, om tiggarna. Få människor är så snälla att de kör hit folk gratis och erbjuder boende, mat och så vidare. De som tigger kan inte alltid kan läsa, skriva eller ens förstå pengars värde. Det gör tyvärr att de lätt blir utnyttjade.

Polisen noterar att ”trafiken” med människor som förs hit från Rumänien fortsätter trots coronapandemin. Bilden av att det svenska samhället är mer öppet än andra länder gör landet attraktivt för människohandlarna i spåren av den ekonomiska krisen på hemmaplan.

Då det gäller prostitution så talas det hela tiden om att det inte finns några lyckliga horor och att det självklart handlar om utnyttjande och slavhandel.
Det skulle anses djupt stötande att göra intervjustudier med de prostituerade för att lyfta fram hur nöjda de är med sin situation eller för att ”slå hål på myter” om att verksamheten är organiserad.

Men när det gäller tiggeriet är det tvärtom. Där ansågs det länge suspekt att ifrågasätta frivilligheten i det som pågick. Länge avfärdades det som en ”råttan i pizzan-historia” att tiggeriet i hög grad är organiserat. Folk var dessutom toksnabba med att tala om rasism och antiziganism då det kom upp.

Stadsmissionen sade sig rentav kunna garantera att det inte fanns någon organiserad brottslighet med i bilden.

Visst finns det viktiga skillnader mellan prostitution och tiggeri. Att sälja sin kropp är en mycket större integritetskränkning än att tigga. Den som köper en annan människas kropp begår dessutom en vämjelig handling medan den som skänker en slant försöker göra gott.

Mycket handlar om att tiggare och sexarbetare är stigmatiserade. Men då borde verksamheten snarare vara laglig och beskattningsbar.
Självklart är inte alla tiggare och sexarbetare offer för människohandel. Därför behöver dessa människor snarare hjälp att komma ur detta än att det förbjuds.

Leave a comment »

Kända asylaktivistens pass användes för att ta sig in i EU

I januari försökte en afghansk kvinna flyga från Istanbul – med asylaktivisten Fatemeh Khavaris pass och svenska uppehållstillståndskort.
Det skriver tidskriften Kvartal.
– Jag blev bestulen på mina ID-handlingar, säger Khavari själv.
Men Kvartals poliskälla är tveksam till förklaringen.
https://kvartal.se/artiklar/forsokte-ta-sig-in-i-eu-med-asylaktivistens-resehandlingar/?fbclid=IwAR1v0rEj0Evs5HcPv4GE7h8CK0T8MNf0sPbuNKiCci8lnHUW-MZoR7EbLQ4
Trots den betydande åtstramningen av migrationspolitiken som genomfördes i samband med flyktingkrisen 2015 är Sverige fortfarande ett av de länder i Europa som tar emot flest asylsökande per capita.

Förra året sökte nästan 22 000 personer asyl i Sverige. Sedan regeringen införde inreseförbud till Sverige den 19 mars i år, på grund av coronapandemin, har antalet asylsökande minskat avsevärt. Ändå har 1 506 personer sökt asyl under de åtta veckor som gått sedan förbudet infördes, att jämföra med 3 092 personer under samma period förra året.

Enligt Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer, som nyligen kommenterade saken för TT, är myndighetens uppfattning att de flesta av dessa personer kom till Sverige före pandemins utbrott. Han medger samtidigt att en del av gruppen faktiskt lyckats ta sig över gränsen de senaste månaderna, inreseförbudet till trots.

Hur kommer dessa asylsökande hit? De flesta kommer ju från länder utanför Schengen. En del har studentvisum eller turistvisum. Men de flesta saknar resehandlingar eller använder falska dokument. En del använder svenska look-alike-pass – och en del tar sig in via lånade eller sålda uppehållstillståndskort.

Fatemeh Khavaris namn blev känt i Sverige 2017, då hon ledde sittstrejkerna för ensamkommande asylsökande på Mynttorget och Medborgarplatsen i Stockholm.
Men nu har en kvinna försökt ta sig till Sverige på Khavaris handlingar. Dels ett uppehållstillståndskort (UT-kort), dels ett afghanskt pass. Khavari anmälde sina handlingar stulna under ett besök i Iran. Så småningom fick Khavari tillbaka sina handlingar, och sättet hon fick tillbaka dem på får polisen att misstänka att hon sålt eller lånat ut sina handlingar till kvinnan. I normala fall spärras dina handlingar om du blir av med dem, just för att sådant här ska undvikas.

https://www.expressen.se/nyheter/kanda-asylaktivistens-pass-anvandes-for-att-ta-sig-in-i-eu/

Spännande att Expressen tar upp detta, i normala fall så tigs sådant här ihjäl. Det är ju ändå inte på långa vägar ett sådant drev mot Khavari som det varit mot Paulo Roberto.

Leave a comment »

Trångt om saligheten

SVT har träffat barnfamiljen Khammo i Geneta som bor sju personer i en trerumslägenhet. Och de är inte ensamma om det, statistik från Statistiska centralbyrån visar att var fjärde Södertäljebo bor på så liten yta att de räknas som trångbodda – eller extremt trångbodda. De senaste årens utveckling ser inte ut att gå åt rätt håll.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/familjen-khammo-i-sodertalje-bor-sju-personer-i-en-trea-barnen-laser-dorren-for-att-gora-laxorna-i-fred
Nu framgår det inte hur länge familjen bott i Sverige, men det verkar som om de två yngsta är födda här. Kanske borde de ha satsat på SFI, vilket underlättar då man ska söka jobb och kunna betala för större bostad och alla barn man ynglat av sig.
Enligt min kompis Bussiga Barbro har även Hanif Bali tvittrat om detta. (Tack för tipset, Bussiga Barbro!)
Inte en enda kritisk fråga från journalisten om hur familjen valt att gå från en trebarnsfamilj till en fembarnsfamilj när de bara bor i en trea och lever på soc.,. lyder Balis tweet.
Ja, man kan undra. Som Bussiga Barbro skriver: Vi tar det en gång till. Barn är varken en rättighet eller skyldighet. Somliga säger att barn är en gåva. Man kan dock inte räkna med att få gåvor, i form av större bostad, för varje barn man skaffar.

Leave a comment »

En och annan sosse skärper sig faktiskt

Sverige ska vara ett säkert och tryggt land för alla. Konsekvenserna för den som gör sig skyldig till allvarliga brott ska vara kännbara, samtidigt som den som blir utsatt för brott ska skyddas.
Nu tillsätter regeringen en utredning för att fler ska kunna utvisas på grund av brott, skriver Rikard Larsson och Fredrik Lundh Sammeli (S).
https://www.expressen.se/debatt/s-fler-brottslingar-ska-kunna-utvisas/

Det är knappt man sina ögon tror! Till och med en och annan socialdemokrat resonerar som en och annan sverigedemokrat.
Kravet på laglydighet gäller lika för alla i Sverige – oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Får man chansen att påbörja ett liv i Sverige förväntas man därför följa de lagar och regler som gäller i landet och därmed avstå från kriminella handlingar. För att upprätthålla legitimiteten i en långsiktigt hållbar migrationspolitik som erbjuder fristad åt personer med skyddsskäl, måste konsekvenserna för den som gör sig skyldig till allvarlig brottslighet vara kännbara, skriver Rikard och Fredrik.
Hedersrelaterad brottslighet och hat ska inte under några omständigheter accepteras.

Och, som sagt, oavsett om man är svensk eller utlänning, boende här eller besöker Sverige, så måste man följa de lagar och regler som gäller här. Precis som att man måste följa lagar och regler i andra länder man befinner sig i.

Varför tycks det vara så att vissa inte tycks fatta det?

Leave a comment »

Att Sverige kallar sig för ett feministiskt land skrämmer mig

Jag saknar att jag inte kan åka till Amsterdam i dessa coronatider. I synnerhet när man ser hur efterblivet man resonerar i detta land. Det visar sig inte minst i hur man talar om Paulo Roberto och hans sexköp. Roberto är heterosexuell, entreprenör och starkt kritisk till feminism. Han är dessutom Europé och har sitt ursprung i områden där man inte räknas som rasifierad. Sådant hatar vänstern, och nu ser de sin chans att hämnas.
I en debattartikel i Aftonbladet den 16 maj kräver tre kvinnliga sossepolitiker att torskar sätts i fängelse. Heléne Fritzon, EU-parlamentariker, Carina Ohlsson, ordförande i S-kvinnor och Annika Strandhäll, Socialdemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson, manar till kamp för de förtryckta och utnyttjade kvinnorna. Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker kommenterade Aftonbladetartikeln på Twitter. Även hon vill att torskar ska straffas hårdare.
MOHAMED OMAR: Paolo Roberto och vänsterns hyckleri
Man kan ju undra var vänsterns upprördhet finns då utländska våldtäktsmän får stanna i Sverige. Och då de nu skriver att torskar ska straffas hårdare, då det tidigare har hetat att hårda straff inte hjälper.

Och varför straffa torskar? Jag gillar mitt yrke och har valt det av egen fri vilja – för det möts jag av hat och härskartekniker, skriver Lilla Lilith, sexarbetare i Amsterdam.
Hon reagerar på att det bara är de sexarbetare som ser sig som offer som får komma till tals i svensk media.
https://www.expressen.se/debatt/feminister-tystar-oss-frivilliga-sexarbetare/
Alla sexarbetare är inte ryskor som är utsatta för trafficking.
Den lyckliga horan finns, vad folk än säger, och även om hon inte är i majoritet. Cissi Wallin tar genast upp att folk bara talar om Paulo Roberto och inte om kvinnan SOM UTSATTS FÖR ÖVERGREPP! Och att hon är utsatt för trafficking och människohandel.
https://www.expressen.se/kronikorer/cissi-wallin/vem-bryr-sig-om-kvinnan-och-hennes-trauma/
Och helt riktigt, det är de som ser sig som offer som talar ut, och från regeringshåll talas det om fängelsestraff för sexköp.
https://www.expressen.se/nyheter/kvinnorna-som-salt-sex-ar-betalda-overgrepp/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4qPMoV/regeringen-vill-skarpa-lagstiftning-mot-sexkop
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/0n1mw0/regeringens-besked-sexkop-ska-ge-fangelse

Varför inte i stället satsa på att hjälpa de kvinnor (och i vissa fall män) som vill komma bort från att vara sexarbetare i stället för att straffa deras kunder?

Det kanske man ska satsa på i stället för att tala om betald våldtäkt i stället för sexköp och dra ner de som köper sex i smutsen.
https://www.expressen.se/debatt/fordomandet-av-paolo-roberto-har-sparat-ur/

Leave a comment »

I stället för Eurovision Song Contest

Då ESC helt uteblev för första gången någonsin, så visades ett slags ersättningsprogram. Inte från Rotterdam, men väl från Hilversum. Det första jag tänkte på var att dessa holländska programledare uttalade Måns Zelmerlöw riktigt bra. Måns själv gjorde en akustisk version av Heroes i sin trädgård i London. Texten passar då bra i dessa tider. ”We are the heroes of the time, but we are dancing with the demons of our lives.” Så sant som det är sagt. Andra fina framträdanden var Marija Serofovic då hon sjöng Molitva på Belgrads tomma gator och Ilse de Lange och Michael Schulte då de sjöng Ein bisschen Frieden.
Märkligare blev det då Netta sjöng en låt som hon spelade på speldosa i en säng, Cuckoo, vilket handlade om att man blir koko på hela situationen. Då man innan såg hur hon framförde sitt bidrag året efter att Israel vunnit så kände jag att jag trots allt saknade den ”riktiga” ESC.

Artisterna som skulle varit med i år hälsade till Europa. Många fina budskap, mycket handlade om Corona och situationen, så klart, men en blandade in miljön och en Gud. En uppmanade till och med till fika och kramar! Också artister hälsade, och även Carola var snabb med att blanda in Gud.

I slutet av programmet hälsade själva Björn Ulvaeus och menade att detta var en chans att glömma Corona för en stund. Jojo, man hade ju bara talat om det de senaste två timmarna, typ…
Han sade dock att det var klokt att man valde att kalla årets tema/slogan för Shine a light och inte Waterloo, och det hade han ju onekligen rätt i.

Det hela avslutades med att alla artister sjöng Love shine a light från sina avstånd, och på slutet dök själva Katrina med hund upp. Katrina and the waves vann ju med denna låt 1997.

Nu hoppas vi alla bara på att virusfan är borta nästa år så att det finns en chans att det blir som vanligt igen!

Leave a comment »

Varför följer man Folkhälsomyndighetens råd i vissa fall, men inte i andra?

Folkhälsomyndigheten kräver en utrednng av svensk drogpolitik. Socialministern motsätter sig en sådan utredning och menar att den politk som vi för i Sverige är SÅÅÅÅ bra!
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/folkhalsomyndigheten-utred-forbudet-att-ta-droger
Uppenbarligen ska man lyssna på Folkhälsomyndigheten när de tycker som regeringen! Trots att vi har den näst högsta drogdödligheten i Europa, så skiter man i expertkunskap!

Att man har denna syn på andra droger än alkohol sägs bero på att det inte är svensk kultur. Jaha. I andra fall tycks man vara jävligt snabb med att ändra åskikt om vad som vad som är svensk kultur! Funkar inte det, så tar man upp att droger är en klassfråga.
https://www.svd.se/hur-svensk-kultur-reducerades-till-gnall
https://www.arbetarbladet.se/artikel/ramadan-ar-numera-en-svensk-tradition
https://www.dn.se/nyheter/politik/lofven-de-rikas-knarkande-goder-gangkriminaliteten/

Som jag sagt tidigare, då vi har denna syn på droger (och sexköp) så söker inte folk som har problem hjälp. Den restriktiva drogpolitiken bryter mot mänskliga rättigheter. Sverige är ju så liberalt på alla andra plan, så varför inte i drogfrågan? Även om man hatar droger så måste man ta till sig kunskap, och därför kan man inte stoppa utredningar, bara för att det skulle kunna ge ett oönskat resultat. De flesta använder droger som folk använder alkohol, och mycket av den kriminella verksamheten skulle försvinna om politiken såg annorlunda ut.

Människoliv är viktigare än nolltolerans!

Leave a comment »

Regeringen genuscerttifierar allt utom invandringen

Regeringen vill genuscertifiera allt som rör sig. Men det gäller tydligen inte migrationspolitiken, skriver Sara Havneraas, ordförande för Kristdemokratiska kvinnoförbundet.
Regeringen har nämligen valt att införa gymnasielagen, som till 99,4% gynnar män. Den ger 9000 ensamkommande ungdomar rätt att stanna i Sverige. Det råder inget tvivel om att många av dem sannolikt upplevt svårigheter, både i sina hemländer och på vägen till Europa. Men det berättigar dem inte till asyl. En betydande andel har fått sin ålder uppskriven, saknade giltiga ID-handlingar och många har också – innan gymnasielagen tillkom – fått avslag på sin asylansökan.
Trots att regeringen ägnar sig åt ”mainstreaming”, genuscertifiering och en förment feministisk utrikespolitik fortsätter migrationspolitiken att vara ett jämställdhetspolitiskt sorgebarn. Den rödgröna migrationspolitiken saknar inte bara jämställdhetsperspektiv, den missgynnar aktivt flickor och kvinnor.

https://www.expressen.se/debatt/gymnasielagen-gynnar-endast-man-varfor/

Flickor och kvinnor, hbtq-personer och funktionshindrade är de grupper som far mest illa vid konflikt och krig. De blir i högre utsträckning kvar i konfliktdrabbade områden och flyktingläger. I kaoset som råder har de än svårare att hävda sina rättigheter. Deras specifika hälsobehov möts sällan, eller aldrig. Personer som verkligen skulle behöva komma till Sverige blir kvar i krigens helvete.

Den feministiska regeringen problematiserar ofta de könsskillnader som existerar inom yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Då är det plötsligt absolut livsnödvändigt att det råder 50/50-fördelning mellan könen. Men när det gäller migrationspolitikens skeva könsfördelning envisas regeringen med att blunda.

Fast – det är ju klart. Det är ju inte VITA män det gäller denna gång.

Comments (1) »