Myndigheten Försäkringskassan är en kriminell myndighet

Tänk dig att du söker bostadsbidrag.

Tjänstemannen som ska fatta beslut får med ett par enkla knapptryckningar reda på din sjukdomshistorik, den inflammerade vårdnadstvisten eller ungarnas problem i skolan.

Så blir det om Försäkringskassan får som den vill.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/419G09/alla-myndigheter-ska-veta-allt-om-dig

Alltså – den typen av information får inte myndigheter lämna ut till varandra. Om en person vill ha ett intyg från en myndighet du jobbar på får jag inte be en annan myndighet om hjälp. Vi har alla enligt grundlagen rätt till en privat sfär dit staten inte äger tillträde. Sverige är inte Kina.

Och just för att myndigheterna vet mycket om oss, så får vi av denna anledning inte byta uppgifter med andra myndigheter.

En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. (OSL 8 kap 1§)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets–och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400

Vilka uppgifter kan då vara sekretess på? Jo, om man begär att få ta del av något som myndigheten har uppgifter om så begränsas det av:

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till en annan stat eller en mellanfolklig organisation,

   2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
   3. myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
   4. intresset av att förebygga eller beivra brott,
   5. det allmännas ekonomiska intresse,
   6. skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, eller
   7. intresset av att bevara djur- eller växtart.

Detta står i Tryckfrihetsförordningen, 2 kap 2 §. För den som inte vet så är TF en av Sveriges fyra grundlagar.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105

Dataskyddsförordningen (GDPR) styr också skydd av personuppgifter, vilket innebär att man inte får sprida information om folks hälsotillstånd, härkomst, religion, sexuell läggning eller vad det nu kan vara.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dataskyddsf%C3%B6rordningen

Med andra ord så skulle det vara rent kriminellt av Försäkringskassan att ens komma på en sådan idé. Men å andra sidan – vad kan man vänta sig av en myndighet som vill att döende människor ska jobba?

https://www.expressen.se/debatt/varfor-tvingar-ni-mig-som-ar-doende-att-soka-jobb/

2 svar so far »

  1. 1

    […] Myndigheten Försäkringskassan är en kriminell myndighet — Pinglans Tankar – den ej politi… […]


Comment RSS · TrackBack URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: