Archive for augusti, 2021

Public service ger dig rasiststämpeln

Brås senaste rapport har jämfört brott bland de med inrikes bakgrund respektive utrikes bakgrund. Siffrorna talar för sig själv.

Under perioden 2007–2018 har andelen brottsmisstänkta minskat i de studerade grupperna. Bland inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar har andelen brottsmisstänkta minskat från 1,6 till 1,4 procent och bland inrikesfödda med en utrikesfödd förälder har den minskat från 3,3 till 2,6 procent. I gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har andelen brottsmisstänkta minskat från 5,3 till 4,7 procent och bland utrikesfödda har den minskat från 4,0 till 3,6 procent.

För vissa brottstyper har andelen misstänkta däremot ökat under 2007–2018. Till exempel har andelen misstänkta för narkotika­brott ökat i samtliga undersökta grupper, och för dödligt våld har andelen misstänkta ökat i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Att registreras som brottsmisstänkt är 2,5 gånger så vanligt för utrikesfödda som för inrikes­födda med båda föräldrarna födda i Sverige. För inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är det drygt 3 gånger så vanligt som för inrikesfödda med båda föräldrarna födda i Sverige.

– Även om inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har en relativt hög överrisk, så är de en liten grupp i befolkningen, och de står för en relativt liten andel av samtliga registrerade brott, säger David Shannon.

https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/2021-08-25-ny-brastudie-misstankta-for-brott-bland-personer-med-inrikes-respektive-utrikes-bakgrund.html

Trots att man visar på att brotten minskar i alla grupper så heter det likförbannat att utlänningar är utpekade.

Om man säger att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistik så är man rasist och de är brottslingar eftersom svenskarna är rasister.

Mycket av brottsligheten beror inte på socioekonomiska faktorer, utan har kulturella orsaker.

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/G30lkm/kulturkriget-kommer-inte-att-stoppa-brott

Nu ska man ju också ha jävligt klart för sig att de flesta utlänningar är skötsamma och hederliga människor. Men man måste våga säga att det finns alldeles för många invandrare som begår brott. När det sker är det mer vanligt än ovanligt att det inte är svenskar, om man säger så.

Detta måste vi våga prata om. Utan att det ska snyftas till höger och vänster.

Leave a comment »

På Sri Lanka kan man åka dit för elefantfylleri!

Det är inte längre tillåtet att rida på elefanter på fyllan i Sri Lanka, enligt en ny lag ämnad att förbättra djurens rättigheter på önationen. Alla elefanter ska också få id-kort som del i arbetet att höja deras status.

Många rika srilankeser och buddhistmunkar använder elefanter för att visa sin rikedom, men rapporter om djurplågeri och dålig behandling förekommer ofta.

Den nya lagen reglerar hur både elefanter som används i arbetet som till exempel transportmedel, för användning i filmproduktioner eller andra kulturella tillställningar, samt husdjur ska behandlas.

Elefanter som arbetar med timmer får bara jobba maximalt fyra timmar om dagen. För elefanter i timmerbranschen är nattarbete hädanefter förbjudet.

Varje elefant har nu rätt till ett minst 150 minuter långt bad dagligen och veterinärundersökningar varje halvår.

Den som bryter mot de nya elefantlagarna riskerar upp till tre års fängelse.

Detta enligt TT.

https://live.aftonbladet.se/supernytt/news/ny-lag-foerbjudet-att-rida-elefant-paa-fyllan.offa57FE3

Det går framåt. Alla lagar som ser ut som dumma lagar är uppenbarligen inte så dumma. Att behandla djur illa är inte okej. Och en elefant ska uppenbarligen bara jobba halvtid och OB-tid förbjuds. På fritiden ska de bada så mycket de vill.

Kanske borde man införa både fackföreningar och strejkrätt för elefanter?

Leave a comment »

Hurra, svetsaren är snart borta!

Stefan Löfven avgår i höst!

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stefan-lofven-sommartalar-pa-runo

Inte en dag för tidigt, han borde ha försvunnit vid midsommar, typ, då regeringen föll men återuppstod.

Stefan Löfven löste in i det sista sina problem genom att skjuta upp, gräva ner och tiga ihjäl dem. Hans efterträdare får svårt att upprepa tricket, skriver Viktor Barth-Kron i Expressen. Kunde inte sagt det bättre själv.

https://www.expressen.se/nyheter/stefan-lofven-en-sallsynt-handelserik-parantes/

Måtte det inte bara bli någon som hatar Israel och vurmar ännu mer för terroristerna än vad Löfven har gjort. Det är något som verkligen skrämmer mig om det skulle bli så.

Annars är det bara att hoppas på det bästa och att vi slipper dårskapen om några år.

Kram!

Comments (1) »

Enligt MP kan vi väl ta emot sisådär 40 miljoner!

Talibanerna har tagit över Afghanistan. Fruktansvärt tycker även Pinglan. Men till skillnad från IS-kärringarna som vill att deras barn ska få växa upp i väst är afghaner villiga att ge sina barn till militärer, så att de kan få ett bra liv. På flygplatsen är det kaos, barn försvinner, vuxna trampas ihjäl. Men lösningen kan inte vara att ta hit alla, det har till och med vår käre stadsminister sagt.

Visserligen har miljöpartister och andra gråtit över detta, men vi kan inte låta 2015 upprepas! Vi har våldtäkter, skjutningar, hedersförtryck och mord som har ökat drastiskt under de senaste 5 åren. Vi kan inte låta det bli värre. Vilket det kommer att bli, om det kommer in ytterligare tusentals, vilket inte direkt underlättar på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Folk måste bo och jobba, annars är chansen klart större att de BLIR asociala. Oavsett var de kommer ifrån. Dessutom vill jag inte har ytterligare parallellsamhällen.

Som Anna Dahlberg skriver i Expressen:

”Hjärtat blöder vid tanken på alla de kvinnor och flickor som nu återigen ska tvingas leva under talibanernas styre. Men Afghanistan är ett land med närmare 40 miljoner invånare. Det går inte att evakuera en hel befolkning, eller ens en halv, även om man känslomässigt skulle vilja befria varenda afghansk flicka.”

Och självklart vill man att de som har hjälpt väst ska få en trygghet i Europa.

Men som det ser ut nu – så kan det inte fortsätta.

 EU har gjort sig oerhört sårbart för olika påverkansoperationer. Ett annat säkerhetsproblem kopplat till den illegala migrationen är att EU inte har kontroll över vilka personer som tar sig in i unionen. Alltifrån våldsbejakande extremister till spioner kan enkelt infiltrera flyktingströmmarna. IS-anhängare kan också ta sig in som passagerare på flygplatsen i Kabul.

Ytterligare ett problem med den illegala migrationen är den dåliga träffsäkerheten. En växande andel av migranterna som tar sig till EU har inga skyddsskäl, utan vill ta sig hit av ekonomiska skäl. Återvändandet till hemländerna fungerar inte.

Ytterligare ett skäl till varför man ska vara restriktiv till att ge svensk medborgarskap och varför man inte ska acceptera dubbla medborgarskap.

Det som kommer att hända om vi tar emot ännu fler är även att högerpopulismen ökar. Och blir det krig i Norge och Finland borde det snarare vara näromräden som Danmark och Sverige man flyr till. Inte skulle vi väl undra varför Japan och Australien inte gör mer?

https://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/nej-sverige-och-eu-kan-inte-oppna-famnen-igen/

https://www.expressen.se/nyheter/-uppgifter-is-kan-ha-tagit-sig-in-bland-passagerarna-pa-flygplatsen/

Men om det nu likförbannat är EU’s ansvar att ta emot 40 miljoner människor så måste den svenska regeringen visa att de inte är så förbannat flata som de varit hittills!

Leave a comment »

Denna drogpolitik dödar!

Nils Bejerot (1921–88) brukar kallas ”den svenska narkotikapolitikens fader”.  Det är genom denne man som vi har den sjuka drogpolitik som vi har idag, som gör att vi har denna enorma drogdödlighet som vi har.

Bejerot hade större inflytande som debattör – polemisk och drastisk – än som vetenskapsman.Hans avhandling kritiserades hårt som alltför aktivistisk. Tesen, att en liberal narkotikapolitik leder till ökat missbruk medan restriktioner minskar eller eliminerar problemen, saknar då som nu empiriska belägg. Till Nils Bejerots cv kan även nämnas att han var en före detta kommunist som fann sig väl till rätta som traditionell socialdemokrat, men hans budskap hade inga problem att finna lyssnare överallt. Maoister som fruktade trasproletariatet såväl som straffivrande moderater som efterfrågade strängare privatmoral kunde finna stöd hos Bejerot.

Och man ska veta att då som nu var det vänsterns idéer som gällde!

När Nils Bejerot examinerades var knarket närmast något nytt. Amfetaminet spred sig i konstnärskretsar på 1950-talet och heroinet kom till Stockholm 1974. Av nödvändighet blir okända problem föremål för politiska och medicinska experiment. På 1960-talet drev socialt medvetna läkare igenom legal förskrivning av narkotiska preparat, för att knarkarna skulle slippa begå brott. Det gick snabbt över styr, men desto framgångsrikare var den så kallade ”symtomteorin”: knarkarens sug efter droger förklarades med en traumatisk uppväxt, social utsatthet, vantrivsel och så vidare. Som mest tillspetsat påstods narkomani vara ”en logisk följd av kapitalismen”. Ergo: själva drogen var sekundär i jämförelse med orsakerna till varför man drogade. Denna tes har bland annat lagts fram av Ted Goldberg. Det är inte drogen i sig som skapar problemtatiskt bruk, utan socioekonomiska förhållanden.

Bejerot underkände med emfas alla sådana ”bortförklaringar”. Han pläderade i stället för ”driftsteorin”, den kemiska förälskelsen i knarket som sådant. Han såg till och med knarket som en epidemi, ett slags smitta. Idén att drogproblemen försvinner med en rejäl samhällsomdaning trodde han inte ett dugg på; så länge preparaten finns, finns det knarkare. Han menade att man klemade med knarkarna, som slapp ta ansvar för konsekvenserna av sitt missbruk. Så blev stackaren en skurk.

Sedan slutet av 1960-talet har narkotika-brottslagstiftningen vidgats och straffen höjts, oavsett regering. Men vilka är det egentligen som ska straffas?

1968 inledde polisen en offensiv mot ”narkotikahandelns profitörer”. Den lyckade operationen var kortvarig, enligt vad som kallas ”kontrollparadoxen”: minskas utbudet drivs priserna upp och marknaden blir mer lönsam och lockar nya krämare. Med den erfarenheten började man i stället jaga folk på gatunivå, det vill säga missbrukarna.

1982 sjösattes under politisk enighet idén om ett narkotikafritt samhälle. Den socialdemokratiska socialministern Gertrud Sigurdsen var särskilt engagerad, då hennes son brottades med drogproblem, men borgarna gick längre och ville kriminalisera även användningen av narkotika. I valrörelsen 1985 lovade en välkammad Bengt Westerberg att ”Det ska vara förbjudet att knarka”.

Helt sjukt. Kan du konsumera oproblematiskt ska ingen bestämma över din kropp. Missbrukar du ska du kunna söka hjälp utan att anses vara kriminell. Sverige är antagligen det enda land som räknas som demokratiskt där man lagför folk enbart på grund av eget bruk av vissa substanser.

På 1990-talet kom en ny våg av straffskärpningar, samtidigt som alla andra länder inklusive Norge och Finland ändrade hållning från repression till skadereduktion.

Tja, när Nils Bejerot var aktiv hade man inte en tiondel så många döda som idag. Ändå tror vi fortfarande att vi är bäst i världen på detta områden. Den som anser att narkotikapolitiken måste diskuteras och bygga på evidenstänkande avfärdas bus bas som drogliberal. (Inte många ämnen man kan diskutera i denna ”demokrati” utan att få en stämpel på sig, by the way).

Förra året uppvaktade Folkhälsomyndigheten Lena Hallengren med uppmaningen att utvärdera den unika svenska narkotikapolitiken, eftersom det saknas kunskap om vilken effekt den haft. Redan samma dag meddelade socialministern att det inte fanns någon anledning att lyssna på FHM. Eller annan forskning och expertis på området.

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/bGk73l/debattoren-skapade-inte-var-dodliga-drogpolitik

Måtte denna dödliga drogpolitik ta en annan inriktning. Innan fler liv går till spillo.

Leave a comment »

Introduktion för nyanlända borde bli obligatorisk

Sverige har blivit ett utpräglat invandrarland. På bara några få decennier har Sverige gått från att ha en relativt homogen befolkning till att nästan en femtedel av befolkningen är född utomlands. Andelen är rentav högre än vad den var i USA under de stora immigrationsvågorna kring förra sekelskiftet.

Hur klarar Sverige att introducera nyanlända till lagar och värderingar i det nya landet? Inte speciellt bra, om man ska döma av en ännu opublicerad studie som Svenska Dagbladet har rapporterat om i veckan. 

Institutet för framtidsstudier har ställt frågor till omkring 6 500 icke-europeiska migranter från länder som Syrien, Somalia, Eritrea och Afghanistan. Deras kunskaper om viktiga lagar som omfattar sexualitet och kroppslig integritet visade sig vara ytterst bristfälliga. Endast en tredjedel visste till exempel att man har rätt att säga nej till sex inom äktenskapet och blott en fjärdedel kände till rätten att få göra tidig abort. 

”Det behövs stort fokus på dessa frågor inom utbildningarna i samhällsorientering för migranter, men även inom skolsystemet och samhället i stort,” säger Bi Puranen, en av forskarna bakom studien, till SvD.

https://www.expressen.se/ledare/nyanlanda-maste-fa-lara-sig-om-lagar-och-regler/

De som mest behöver ta del av denna information gör det inte. Kurser i samhällsorientering behöver vässas och bli obligatoriska. De senaste åren har det trots allt hänt en del. Viss samhällskunskap ska krävas för att bli svensk medborgare, kurserna för nyanlända har utökats från 60 till 100 timmar och från och med oktober kommer alla asylsökande att genomgå en obligatorisk heldag med samhällsinformation. 

Hittills har sådana förslag bemötts väldigt underligt.  Den som exempelvis dristat sig till att föreslå undervisning även om svenska värderingar har inte sällan anklagats för att vara ute i dunkla syften. Antagligen är det för att man är rädd för brunsmetning och rasiststämpling som gör att man inte idag ger den samhällsorientering som egentligen är obligatorisk till nyanlända.

Ett svek både mot dem och mot de som tar emot dem i sitt land.

Leave a comment »

Det är barnalstrarna som har ställt till det!

Anders Sirén, docent i förnybara naturresursers geografi, menar att vi både måste minska vår konsumtion och bli färre människor. Pinglan kan tillägga att konsumtionen minskar av sig själv om vi blir färre. Ty om vi bara minskar konsumtionen utan att minska på befolkningen leder det bara till arbetslöshet både i Sverige, Bangladesh och resten av världen. Åtgärder för att minska barnafödandet måste dock bygga på frivillighet och ekonomiska incitament. Världssamfundet borde helt enkelt betala pengar åt kvinnor som föder inga eller högst ett barn – ett globalt omvänt barnbidrag.

Som min vän Bussiga Barbro och jag ofta sagt – man kan inte tvinga folk att sluta föröka sig, men de borde tänka efter många gånger.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/JEKloR/betala-kvinnor-som-foder-hogst-ett-barn

Mattias Goldmann, författare till boken Klimatsynda och hållbarhetschef på Sweco, menar däremot att barnaminskandet inte är något alternativ. Det går för långsamt, och, som Bussiga Barbro och Pinglan menar, folk kommer inte göra det frivilligt. Och att belägga folk med skuld, skam och försakelse för klimatets skull genom att be dem avstå från saker som de uppskattar och som de har kämpat för att uppnå, kanske rent av är deras livsmening, som att resa jorden runt, äta gott, ha en fin bil, bo i sitt drömhus eller köpa dyra kläder är kontraproduktivt. Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att inse.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/nWLGBL/foda-farre-barn-ar-for-langsam-klimatatgard

Jag sade redan för ett år sedan till mina vänner att det vi för försaka under pandemin och de följder det får är bara en vindpust mot det som skulle komma om vi skulle börja leva helt klimatsmart. Det kommer också att kosta människoliv. De som dessutom vill att vi ska begränsa oss i antal hävdar att fattiga länder kan fortsätta släppa ut, eftersom de måste försörja sig. Men – då spelar det ingen roll vad vi gör! För i så fall kan vi redan idag säga att vi gör mycket då vi lever klart miljövänligare än på 70-talet med sopsortering och mindre miljöfarliga utsläpp. Eller – beror det trots allt på att vi är fler människor i den rika delen av världen? Fine, men vi måste OCKSÅ försörja oss! Det är sant! Vi har dessutom folk som tigger på våra gator, idag mestadels romer från Östeuropa, men för 20 år sedan hade man även svenskar som bodde på gatan (även de, liksom romerna, tigger inte i hemlandet längre).

Vi kan också dra lärdomar av pandemin för hur vi reagerar då vi måste leva begränsat:

  1. Vi är beredda att hjälpa andra – men bara i vår direkta närhet. Vi handlar mat åt personer i vår egen trappuppgång, men delar inte med oss av överblivet vaccin till andra länder.
  2. Vi är beredda att göra uppoffringar – men bara under en begränsad tid. Att avstå från att gå på krogen eller att hålla avstånd blev snabbt en för stor försakelse för många.
  3. Vi återgår snabbt till tidigare beteenden – utom om förändringen gynnar oss själva. Resorna till fjärran land ökar igen och trafiken är tillbaka på pre-covid-nivåer, men många av oss insisterar på att få jobba hemifrån någon dag i veckan.

Jag vet bara själv hur nästan lycklig jag kände mig då jag såg att flögs till och från Bromma i år då jag varit och badat. Förra sommaren var det helt tyst. Skrämmande, nästan. Flyget var ett tecken på att det någon gång kommer bli normalt.

Låt oss i stället klimatsynda i stället för att belägga folk med skuld och skam hälsar den barnfria Pinglan!

Leave a comment »

Brott lönar sig – speciellt våldtäkter!

En nu 18-årig man dömdes 2018 till 4,5 års fängelse efter en uppmärksammad kidnappningsvåldtäkt i Malmö. 

Nyligen kom det fram att han skulle varit under 18 vid tillfället. 

Han beviljas nu 840 000 kronor i skadestånd från staten.

Mannen hade beviljats asyl i Sverige efter att ha kommit från Syrien och genomgick 2017 en medicinsk ålderundersökning. Denna låg till grund för tingsrättens dom.

Det var inte förrän i hovrätten som mannen åberopade födelsebevis från hemlandet. Dessa gavs dock lågt bevisvärde, eftersom de inte kunde jämföras mot något referensmaterial.

https://www.expressen.se/kvallsposten/valdtaktsdomd-bedomdes–felaktigt-far-840-000-/

Alltså – hur FAN kan folk befinna sig i Sverige som man inte ens vet åldern på?

Och var du under 18 så var du sannolikt över 15 – och då är du straffmyndig i Sverige. I länder som Storbritannien och USA är du straffmyndig vid 10, och över det var du sannolikt när du begick brottet!

Då du inte är svensk medborgare och våldtar här så ska du fan inte ha pengar – du ska ut! Det finns svenskar och icke-svenskar som måste kunna känna sig trygga.

Det gör de inte – i synnerhet inte om man får betalt för att begå brott!

Jag skäms tamejfan för att vara svensk.

Comments (2) »

Det är ju vi barnfria som gör planeten en stor tjänst!

Jag är barnfri. Jag har aldrig längtat efter barn. Precis som för Thomas Engström, som skriver om detta i Aftonbladet så fick jag höra att denna längtan skulle komma, men åren gick, och det fanns inte minsta cell i min kropp som längtade efter barn. Inte blev det bättre att folk omkring mig stönade och stånkade, nästan grät av stress, precis som mina föräldrar gjorde då jag fick syskon, och ändå sade hur fantastiskt det var detta med barn (gällde både mina föräldrar och folk omkring mig).

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/RyPnkW/hur-dumma-i-huvudet-ar-vi-barnlosa-egentligen

Okej, jag kanske är omogen och egoistisk. Men jag vet om att jag har mina svagheter och jag står för dem. Jag ställer inte upp på detta med att växa upp, börja jobba för att vara borta från jobbet alltför ofta eftersom man har skaffat nya individer som ska dra in skattepengar – genom att vara borta från jobbet titt som tätt för att de har barn! Så verkar det fortsätta i all oändlighet! Vansinne!

I och med att jag faktiskt har svagheter så blir jag allt mindre sugen på barn. Hur bra mår ett barn av att ha någon som är lättirriterad och stundom deprimerad omkring sig?

Och om det bästa vi kan göra för klimatet och planeten är att inte skaffa barn, så är det ju verkligen synd att inte fler tänker som vi barnfria. Och tro det eller ej, många av oss barnfria känner oss inte ensamma. Vi har föräldrar, syskon, syskonbarn, släktingar, arbetskamrater, vänner och kursare omkring oss.

Joddå, det är sant.

Leave a comment »